Prive leven

Het doel van deze rubriek is het beleid van de site Coféo Services uit te leggen met betrekking tot de persoonlijke gegevens die u ons eventueel nalaat tijdens uw bezoek aan de site.
Wij streven ernaar uw gegevens te beschermen in overeenstemming met de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

1. Wat zijn persoonsgegevens?
Volgens de wet van 8 december 1992 zijn persoonsgegevens "elke informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon".
Een persoon wordt als identificeerbaar beschouwd wanneer "hij direct of indirect kan worden geïdentificeerd, 
met name aan de hand van een identificatienummer of van een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor zijn of haar fysieke, fysiologische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit".

2. Waarom worden persoonsgegevens verwerkt op de website van Coféo Services?
Coféo Services verzamelt uw persoonsgegevens wanneer u ons een e-mail stuurt met een verzoek om informatie.
De gegevens die u ons per e-mail toestuurt, worden gebruikt om uw verzoek te verwerken. Ze worden door Coféo Services bewaard om uw verzoek op te volgen.

3. Maakt de site gebruik van cookies?
Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een server die geraadpleegd wordt door een gebruiker en dat opgeslagen wordt op de harde schijf van de gebruiker.
De site van Coféo Services geeft geen cookies uit die door Coféo Services zouden worden gebruikt.

4. Welke rechten hebben houders van gegevens ?
Recht op toegang en rechtzetting: door middel van een gedateerd en ondertekend schriftelijk verzoek gericht aan Coféo Services, rue de l'Innovation 20, 5020 Suarlée - België, 
kan elke persoon die zijn identiteit kan bewijzen, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben en, in voorkomend geval,
de rechtzetting van de gegevens die onjuist,
onvolledig of niet relevant zijn.

Recht op bezwaar:
- Algemeen recht van bezwaar: door middel van een schriftelijk verzoek gericht aan Coféo Services, kan elke persoon die zijn of haar identiteit kan bewijzen,
bezwaar maken tegen de verwerking van zijn of haar gegevens om ernstige en legitieme redenen.
- Recht om zich te verzetten tegen direct marketing: elke persoon kan zich ook, op eenvoudig verzoek,
verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing door een schriftelijk en ondertekend verzoek te richten aan Coféo Services.

Dergelijke verzoeken moeten worden gericht aan
Coféo Services,
rue de l'Innovation, 20
5020 Namen (Suarlée) - België.

Elke vraag of betwisting in verband met het verzamelen en/of verwerken van uw persoonsgegevens moet per e-mail naar het volgende adres worden gestuurd: info@cofeo.be, of per post naar het bovenstaande adres.

Een probleem? Een vraag?
Neem contact met ons op

081 46 81 50
Formulier